LYSEKIL HAVN TILSTANDSVURDERING

SDK SHIPPING, LYSEKIL HAVN TILSTANDSVURDERING

I forbindelse med SDK Shippings leje af 75.000 m2 havnearealer af Lysekil Havn i Sverige, har A1 Consult udført tilstandsvurdering af arealerne, bygninger og havnekonstruktioner. Ved en tilstandsvurdering bliver der udarbejdet en eftersynsrapport som giver kunden overblik over arealerne samt status på alle konstruktionerne med tilhørende vurderinger af restlevetider. I vedligeholdelsesplanen oplistes reparationsarbejderne skematisk og der vurderes en anlægsøkonomi for udbedring af de registrerede skader og udskiftning af udtjente dele i den kommende periode.

Gennemgangen giver kunden et overblik over følgende:

• Status på havnens tilstand i dag samt restlevetid
• Havnens løbende vedligeholdelsesomkostninger som indgår i det fremtidige driftsbudget

Ved Lysekil Havn omfattede tilstandsvurderingen belægninger, afvanding, ISPS Perimeter, installationer, bygværker og kajer. Vedligeholdelsesplanen dækker den kommende 10-årige periode.

 

Fakta om projektet
• 75.000 m2 havnearealer inkl. 18.300 m2 pakhuse

 

Kunde
SDK Shipping A/S

Periode 
Juni 2019 – Juli 2019

Anlægssum
Afhænger af igangsatte vedligeholdelses- og renoveringsprojekter