SÆBY SYD, KYSTBESKYTTELSE

SÆBY SYD, KYSTBESKYTTELSE

Frederikshavn Kommune, Kommunalt fællesprojekt, Kystsikring

Formålet med kystsikring syd for Sæby havn er en langsigtet beskyttelse af ejendomme og af grunde samt en sikring af Frederikshavn Forsynings nedgravede trykledning langs kysten. Såfremt der ikke kystbeskyttes, er der på længere sigt risiko for, at ejendomsværdier falder, og forsyningens trykledning risikerer blotlæggelse og beskadigelser med konsekvenser for driften.

A1 Consult har udarbejdet et detaljeret skitseprojekt med flere løsningsforslag til kystsikring af kyststrækningen, herunder ved sandfodring samt en løsning hvor sandfodring kombineres med et antal bølgebrydere på de mest udsatte delstrækninger. Endvidere har A1 Consult udarbejdet forslag til højvandssikring med græsbeklædte diger på en delstrækning langs kysten.

 

Fakta om projektet

  • Kystbeskyttelse, 2,37 km
  • Sandfodring og bølgebrydere
  • Højvandssikring med diger

 

Kunde

Frederikshavn Kommune

Periode

2018-2020

Anlægssum

9 mio. kr. ekskl. moms