JUELSMINDE HAVN & MARINA TILSTANDSVURDERING

JUELSMINDE HAVN & MARINA TILSTANDSVURDERING

A1 Consult har udført en fuld tilstandsvurdering af hele Juelsminde Havn & Marina. Arbejdet omfatter gennemgang af konstruktioner over -og under vandlinjen, vurdering af vedligeholdelsesarbejder og reparationsprojekter, tykkelsesmålinger af stålkonstruktioner, eftersynsrapport og en 5-års vedligeholdelsesplan.

I eftersynsrapporten samles alle registrerede- eller oplyst informationer om de forskellige konstruktioner og restlevetider for konstruktionerne vurderes. Dermed giver rapporten kunden et komplet overblik over havnen og status på konstruktionerne. I vedligeholdelsesplanen oplistes reparationsarbejderne skematisk og der vurderes en anlægsøkonomi for udbedring af de registrerede skader og udskiftning af udtjente dele i den kommende periode.

Gennemgangen giver dermed kunden et overblik over de løbende vedligeholdelsesomkostninger og er dermed en vigtig del af den løbende planlægning. Bygherrerådgivning er i hele projektforløbet foregået i tæt dialog med havnen. Efterfølgende er flere af reparationsprojekterne udbudt i licitation.

 

Fakta om projektet
• Tilstandsvurdering og 5-års vedligeholdelsesplan for Juelsminde Havn & Marina.  I alt ca. 3,6 km forskellige havnekonstruktioner.
• Sandberg Marina
• Marinaen
• Den gamle havn
• Ny Marina

 

Kunde
Juelsminde Havn & Marina

Periode 
Juni 2019 – Juli 2019

Anlægssum
Afhænger af igangsatte vedligeholdelses- og renoveringsprojekter