RANDERS KOMMUNE, BYEN TIL VANDET

RANDERS KOMMUNE, BYEN TIL VANDET

Byen til vandet er det største byudviklingsprojekt i Randers´ historie. Byudviklingsområdet er i dag i stort omfang en
aktiv erhvervshavn i drift. Havnen planlægger at udflytte til et nyt, bedre havneområde, som i dag er lokalplanlagt og under forberedelse. Når havnevirksomhederne udflyttes til den nye havn efterlader de store arealer lige mellem byen og vandet til byudvikling. Visionen er at forbinde midtbyen med vandet og den helt unikke natur, der løber fra Gudenåen gennem byen til fjorden. Der er således et stort potentiale til at skabe en ny fremtidssikret og bæredygtig bydel til boliger, arbejdspladser, oplevelser i byrummene og adgange til naturen og vandet for alle.

A1 Consult herunder Ulrik Max Jørgensen er en del af det “Advisory Board” som bistår Randers Kommune i udviklingen af projektet Byen til Vandet. Arbejdet omfatter input til den overordnede anlægsøkonomi, afdækning af grænseflader samt fokus på tekniske problemstillinger samtidig med at
projektet skal være realiserbart.

Fakta om projektet
• Bygherrerådgivning
• Teknisk assistance
• Klimasikring
• Grænseflader
• Realiserbarhed

Kunde
Randers Kommune

Periode
2018-2019

Anlægssum
Ej fastlagt