HIRTSHALS HAVN

HIRTSHALS HAVN, FÆRGELEJE 4

For Hirtshals Havn har A1 Consult udført detailprojektering og udbud af alle nye havnekonstruktioner i forbindelse med ombygningen af Trailerkajen til et nyt og større multifunktionelt Færgeleje 4. A1 Consult har endvidere været bygherrens rådgiver gennem de indledende faser med planlægning og vurdering af anløbs- og fortøjningsforhold samt tilstandsvurdering af eksisterende havnekonstruktioner.
Det nye multifunktionelle færgeleje vil primært blive anvendt af Fjord Lines nye og større katamaranfærge ”Ny Fjord Cat”, som indsættes på ruten Hirtshals – Kristiansand i 2020. Det nye færgeleje kan dog også anvendes som et nødleje for havnens øvrige og større Ro-Ro færger, hvilket har medført specielle designkrav til fendersystemer, fortøjningsforhold, erosionssikring, geometri af klapgrav og linkspan samt trafikadkomst mv.

Fakta om projektet
• Etablering af 100 m ny forankret kajspuns med betonhammer
• 6 stk. Parallel Motion Fendere monteret på 3 m høje fundamenter
• Ny pælefunderet klapgrav/betonrampe med bredde på 28 m
• Pælefundamenter for hydrauliktårne, PLG samt for øvre bilrampe
• Erosionssikring med 5000 m² undervandsstøbt betonplade
• Etablering af gravitationsfundamenter (7 x 7 m) for nye pullerter

Kunde
Hirtshals Havn

Periode
2018-2019

Anlægssum
25 mio. kr. ekskl. moms