KALUNDBORG KOMMUNE, RENOVERING AF KALUNDBORG VESTHAVN

KALUNDBORG KOMMUNE, RENOVERING AF KALUNDBORG VESTHAVN

A1 Consult forestår projektering og udbud af alle konstruktioner ifm. renovering af den gamle Kalundborg Vesthavn.
A1 Consult har endvidere været bygherrens rådgiver gennem de indledende faser med tilstandsvurdering af eksisterende konstruktioner, borger inddragelse, myndighedsbehandling mm.
Formålet med renoveringsprojektet er, at den gamle Kalundborg Vesthavn i fremtiden skal have karakter af en bynær havnepark for byens borgere. Havnen fungerer før renovering som en delvis erhvervshavn samt en havn for lystsejlere, og havnen fremstår ikke på en måde, som inviterer byens borgere ned til havnen.
Foruden funktionen som havnepark, skal de nye støttevægge agere klimasikring ifm. højvande. Nærværende entreprise er første etape af min. tre. Første når alle etaper er etableret, vil bagarealet være sikret mod højvande svarende til 2 meter over daglig vande.

Fakta om projektet
• Etablering af højvandssikring inkl. gennemgange
• Etablering af en 330 m² stor opholdstrappe
• 300 m betonpromenader
• 200 m forankret spunsvægge
• 175 m spunsvægge uden forankring
• Opgradering af al over fladeafvanding
• Rekreative elementer som bænke, skabe til kajakopbevaring mm.
• Belysningsprojekt der binder området sammen

Kunde
Kalundborg Kommune

Periode
2017 – 2020

Anlægssum
Ca. 20 mio. kr. ekskl. moms