Havnsø Havn

HAVNSØ HAVN, RENOVERING AF HAVNSØ HAVN

Projektet omhandler renovering af Nordmolen i Havnsø Havn. Den eksisterende kaj er blevet forstærket med en stålspuns foran den eksisterende azobéspuns, og den nye spuns er forankret til den eksist. forankring.

På spunsen monteres ny hammer, friholderværk samt inddækning – alt i azobé.

A1 Consult har forestået projektering og udbud af alle konstruktioner ifm. projektet. A1 Consult har endvidere været bygherrens rådgiver, gennem de indledende faser med tilstandsvurdering af eksisterende konstruktioner samt skitseprojektering af forskellige renoveringsforslag.

 

Fakta om projektet

  • 150 m forankret spunsvæg
  • Lokal udbedring af asfaltbelægning i bagarealet
  • Azobéinddækning af ny kajvæg
  • Azobéhammer på ny kajvæg

 

Kunde

Havnsø Havn

Periode

2018-2019

Anlægssum

4 mio. kr. ekskl. moms