THISTED KOMMUNE lystbådhavn

THISTED KOMMUNE, TILSTANDSVURDERING

A1 Consult har udført en fuld tilstandsvurdering af alle havne og større bygværker i Thisted Kommune, så Thisted Kommune har fået et entydigt overblik over alle havnene, deres tilstand, forventede levetider og vurderet driftsomkostninger. Arbejdet omfatter gennemgang af konstruktioner over -og under vandlinjen, vurdering af vedligeholdelsesarbejder og reparationsprojekter, tykkelsesmålinger af stålkonstruktioner, eftersynsrapport og en 5-års vedligeholdelsesplan. I eftersynsrapporten samles alle registrerede- eller oplyst informationer om de forskellige konstruktioner og restlevetider for konstruktionerne vurderes. Dermed giver rapporten kunden et komplet overblik over havnen og status på konstruktionerne. I vedligeholdelsesplanen oplistes reparationsarbejderne skematisk og der vurderes en anlægsøkonomi for udbedring af de registrerede skader og udskiftning af udtjente dele i den kommende periode.

Gennemgangen giver dermed kunden et overblik over de løbende vedligeholdelsesomkostninger og er dermed en vigtig del af den løbende planlægning. Bygherrerådgivning er i hele projektforløbet foregået i tæt dialog med havnen. Efterfølgende er flere af reparationsprojekterne udbudt i licitation.

Fakta om projektet
• Tilstandsvurdering  og 5-års vedligeholdelsesplan.
• Nørre Vorupør Mole
• Agger Havn
• Doverodde Lystbådehavn
• Vildsund Lystbådehavn
• Amtoft Havn

Periode
Thisted Kommune

Periode
Juni 2017 – December 2017

Anlægssum
Afhænger af igangsatte vedligeholdelses- og renoveringsprojekter