Lemvig Havn

LEMVIG HAVN, KLIMATILPASNING

En fremtidssikret klimaløsning, der går hånd i hånd med en ny flot promenade langs hele Østhavnen i Lemvig.
En beddingstrappe, der går helt ned til vandet – med huller til krabbefiskeri, en vidensscene til foredrag, udkigsmøbler og plateauer m.m. Samtidig bevares de erhvervsmæssige aktiviteter og livet omkring beddingen. Det er hovedelementerne i klimasikring og udvikling af Østhavnen i Lemvig.

A1 Consult, herunder Ulrik Max Jørgensen, har været fagdommer i hele udbudsfasen samt forhandlingsforløbet frem til kontraktindgåelsen med det vindende projektteam. Arbejdet er udført i et tæt samarbejde med Lemvig Kommune og Realdania.
I udførelsesfasen udfører totalentreprenøren projektet i tæt samarbejde med dennes arkitekt og rådgivende ingeniør.

A1 Consult er i denne fase tilknyttet som bygherrerådgiver for Lemvig Kommune og deltager i de løbende byggemøder samt sikre, at projektet udføres iht. indgået kontrakt mht. tid og anlægsøkonomi. A1 Consult varetager ligeledes en række opgaver for Lemvig Kommune og Lemvig Spildevand.

Fakta om projektet
• Etablering af en højvandsmur inkl. porte
• Etablering af flere træplateauer og promenader
• Svingbro over det eksisterende beddingsanlæg
• Rekreative elementer som bænke, skabe til kajakopbevaring m.m.
• Belysningsprojekt der binder området sammen
• Grønt område der etableres på bagsiden af højvandmuren

Kunde
Lemvig Kommune
Periode
2017 – 2018
Anlægssum
22 mio. kr. ekskl. moms