Enstedværket_Aabenraa Havn

AABENRAA HAVNS OPKØB AF DONGS ANDEL AF ENSTEDVÆRKET

Aabenraa Havn har haft et ønske om at opkøbe DONGS andel af Ensted-værket i Aabenraa. A1 Consult har bistået Aabenraa Havn og bestyrelse med en teknisk due diligence af DONGs areal, bygninger, tilslutningsforhold mht. el, vand og afledning af overfladevand samt spildevand.
A1 Consult har endvidere foretaget en vurdering af de driftsmæssige forhold samt udviklingsmuligheder, der er for havnearealet.

Fakta om projektet
• Gennemgang og tilstandsvurdering
• Vurdering af udviklingspotentiale og fremtidige driftsforhold
• Løbende afklaring af tekniske spørgsmål i købsprocessen

Kunde
Aabenraa Havn
Periode
2015 – 2017

Anlægssum
Fortrolig