HORSENS KOMMUNE. ETABLERING AF SERVICEKAJ

HORSENS KOMMUNE. ETABLERING AF SERVICEKAJ

Projektet omhandlede etablering af en ny servicekaj for Horsens Kommune, da den eksisterende servicekaj var under afvikling. De eksisterende konstruktioner bestod af en blanding af pæleindfatninger og bådebroer. Konstruktionerne var ikke længere tidssvarende.
A1 Consult har udarbejdet detailprojekt, udbud, licitation og kontrahering samt forestået tilsyn.
De nye konstruktioner er udført som forankrede stålspunsvægge, etableret i kote +1,8 af hensyn til klimasikring. Ved den vestlige afgrænsning er der etableret et større slæbested. Den nye kajvæg er rykket ud, så den flugter med tankskibspieren mod øst, hvorved bagarealet er udvidet med ca. 800 m2.
Kajvæggen er afsluttet med en azobébeklædning.
Projektet indeholder ligeledes 60 m bådebro, en ny havnekran samt et nyt tankanlæg til diesel.

Fakta om projektet
• Etablering af højvandssikring
• Landindvinding på 800 m2 med belægning af knust beton
• 130 meter forankret stålspuns
• 30 meter betonstøttemure
• 2 aflastningsplader for bådeoptag
• 60 meter pælefunderede broer
• Nedbrydning af eksisterende slæbested og spilhus i bagarealet
• Opfyldning og fundering i bløde jordbundsforhold

Kunde
Horsens Kommune
Periode
2016 – 2017
Anlægssum
10 mio. kr. ekskl. moms