AABENRAA HAVN, RENOVERING AF SYDHAVN

AABENRAA HAVN, RENOVERING AF SYDHAVN

Projektet omhandlede renovering og udvikling af området omkring Sydhavn på Aabenraa Havn, så området fik en mere tidssvarende funktion.
De eksisterende konstruktioner på nordkajen og pierspidsen er totalrenoverede og har i dag bl.a. funktion som højvandssikring. Området på sydsiden af bassinet og selve havnebassinet er omdannet for at skabe rammerne for nye anvendelsesformål. Dette er sikret ved en landindvinding på ca. 4.200
m2.

Fakta om projektet
• Etablering af højvandssikring
• Landindvinding på 4.200 m2 med belægning af granitskærver
• 400 meter stenskråninger
• 220 meter betonstøttemure
• 60 meter ny forankret stålspuns
• 7.200 m2 ny asfaltbelægning
• Nedbrydning af eksisterende bygninger i bagarealet
• Etablering af 123 meter flydebroer med y-bomme
• Meget bløde jordbundsforhold

Kunde
Aabenraa Havn
Periode
2017 – 2018
Anlægssum
20 mio. kr. ekskl. moms