HIRTSHALS HAVN, ETABLERING AF BUNDSIKRING I FÆRGELEJE 1

HIRTSHALS HAVN, ETABLERING AF BUNDSIKRING I FÆRGELEJE 1

Projektet omhandlede etablering af bundsikring i færgeleje 1, som besejles af ColorLine.
Besejling af kajen frem til nu har medført, at der er opstået større vanddybde end hvad færgelejet er dimensioneret til.
I forbindelse med etablering af bundsikringen er der foretaget opfyldning til kote -9,0, med en omkringliggende stenskråning designet for den påvirkning, som skibets truster medfører.
Opfyldningsområdet er efterfølgende afsluttet med en 0,5 m tyk betonplade. En af udfordringerne ved projektet var, at projektet skulle udføres over en periode på kun 8 døgn, mens færgen var i dok.
A1 Consult har forestået detailprojektering og kontrahering samt forestået tilsyn og byggeledelse på entreprisen.

Fakta om projektet
• Etablering af bundsikring
• Udlægning af 2.500 m3 opfyldningsmaterialer
• Udlægning af 3.500 m3 filter- og dæksten
• Udstøbning af 850 m3 betonplade
• Udførelsesperioden på 8 dage

Kunde
Hirtshals Havn
Periode
2018
Anlægssum
3 mio. kr. ekskl. moms