Omlægning af hovedkloak_Horsens

HORSENS, SAMN FORSYNING, OMLÆNGNING AF HOVEDKLOAK

A1 Consult har for Samn Forsynings ApS været rådgiver på et kloakprojekt på Frivangsallé i Horsens.
Projektet omhandlede udførelse af kloakseparering.
A1 Consult har været bygherrerådgiver og været involveret i projektet for at hjælpe med håndtering af grundvandsproblemer, som skyldes et meget højt grundvandsspejl, som kan forsage bundbrud.
Derudover har A1 Consult projekteret en byggegrube til etablering af en Ø7500 mm sandfangstank.

Fakta om projektet
• Separering af ca. 1000 m dobbeltledning
• Ledningsdiameter Ø1400 mm
• Grundvandsspejl over terræn
• Sandfangstank Ø7500 mm, etableret 4 m under terræn

Kunde
Samn Forsyning ApS.

Periode
2017-2018

Anlægssum