EGÅ MARINA, UDRUSTNINGSKAJ OG TRAVELIFTUNDERSTØTNING

EGÅ MARINA, UDRUSTNINGSKAJ OG TRAVELIFTUNDERSTØTNING

Egå Marina blev etableret i 1973, som en helt ny havn. Efter over 40 år med brug af både travelift og udrustningskaj, var det nødvendigt med en totalrenovering af disse konstruktioner. Kajen skulle opdateres ift. større overfladelaster og øget højvandssituationer. Den gamle travelift skulle udskiftet, da den ikke kunne håndtere de øgede bådstørrelser.

A1 Consult har været Egå Marinas rådgiver i hele processen ifm. renovering af udrustningskajen og traveliftsunderstøtningen, lige fra de indledende skitseundersøgelser til detailprojektering, udbud og tilsyn i udførelsesfasen.

Projektet indeholder etableringen af understøtning til den nye travelift med en løftekapacitet på 35 ton, samt totalrenovering af 55 m kaj inkl. bagarealer og træbroer mellem kaj og travelift.

Fakta om projektet

• Etablering af understøtning til 35 ton travelift
• Etablering af 55 m udrustningskaj
• Renovering af 45 m træbro, hvor eksisterende bærende konstruktioner delvist blev bibeholdt
• Koordinering af grænseflader

Kunde
Egå Marina

Periode
2017-2018

Anlægssum
3,5 mio. kr. ekskl. moms