A. ENGGAARD. TILSTANDSVURDERING ØSTRE HAVN, AALBORG

A. ENGGAARD. TILSTANDSVURDERING ØSTRE HAVN, AALBORG

A1 Consult har udført tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplaner for Østre Havn i Aalborg.
Østre Havnebassin blev anlagt i perioden 1901-1903 og omkranses af smukke kajmure i tilhugget granit.
A. Enggaard afsluttede i 2013 et større projekt med omdannelse af de gamle værfts- og industriarealer til 168 ungdomsboliger samt bedding.
Tilstandsvurderingen og vedligeholdelsesplanen giver A. Enggaard et overblik over de løbende drift- og vedligeholdelsesomkostninger der må forventes. Dette er en vigtig del af den videre planlægning i A. Enggaards projekt vedrørende udnyttelse af havnefronten ved Østre Havn.
Arbejdet omfatter en visuel gennemgang over vand og en gennemgang under vand med dykker af samtlige konstruktioner. Under vand blev der desuden foretaget tykkelsesmålinger på stålspunsvægge. Som grundlag for dykkergennemgangen blev der foretaget en pejling samt en 3D-scanning af hele havneområdet. Scanningen viste tydelige udskæringer, udløb, låsesprængninger og fremmede objekter på bunden.

Fakta om projektet

• Tilstandsvurdering og 5 års ved ligeholdelsesplan
• Gennemgang af 525 meter stål spunsvæg
• Gennemgang af 350 meter kajmur
• Detaljeret 3D-scanning udført med multibeam-laserudstyr

Kunde
A. Enggaard A/S.

Periode
2018

Anlægssum
Afhænger af igangsatte vedligeholdelses- og renoveringsprojekter