FAABORG HAVN, KULTURHAVN

FAABORG HAVN, KULTURHAVN

For at skabe bedre rammer for Faaborgs Øhavscenter samt mere plads til sejlforeningerne, er Faaborg Havn blevet udvidet med den nye kulturhavn.

A1 Consult har forestået rådgivning i alle projektets faser lige fra forundersøgelserne til projektering, hovedentrepriseudbud og tilsyn i udførelsesfasen. Etableringen af kulturhaven indeholder alle de klassiske fagdiscipliner inden for vandbygning; herunder kajindfatninger, landindvending, træbroer, flydebroer og molehoved.

Fakta om projektet

• Landindvending med 10.000 m³ opfyld
• Etablering af 85 m kaj
• Etablering af 140 m træbro
• Etablering af forankring for flydebroer
• Etablering af molehoved

Kunde
Faaborg Havn

Periode
2018

Anlægssum
Ca. 4 mio. kr. ekskl. moms