Klimasikring af Hou havn og by_A1 Consult

ODDER KOMMUNE KLIMASIKRING AF HOU HAVN OG BY

A1 Consult har i samarbejde med Odder Kommune udarbejdet et skitseprojekt med fokus helt overordnet og indledningsvist at vurdere muligheden for at klimasikre Hou havn og by, mod ekstremt højvande grundet havspejlsstigninger.
Projektområdet løber nordvest for Hou Havn til sydøst for Hou Færgehavnen, og inkludere et lavt liggende område, hvor der på sigt vil blive bygget boliger nær havet.
I projektet har vi anvendt kendte afprøvede klimasikringsløsninger, i form af dæmninger, støttemure af beton og mobile porte. Løsningerne er valgt med henblik på optimal funktion for byen i den daglige praksis og som visuelt harmonerer med byen og landskabet omkring.

Fakta om projektet
• Samlet strækning på ca. 2 km
• Højvandsmur med åbninger og mobile porte
• Dige og stenkastninger langs kyst
• Anlægsøkonomi
• Projekttidsplan
• Oversigtskort som illustrerer højvandssituationer i dag, ved 20 års- og 100 års hændelse

Kunde
Odder Kommune

Periode
2018

Anlægssum
Ca. 15,3 mio