AARKIL, DAMHUSLEDNINGEN

AARKIL, DAMHUSLEDNINGEN

A1 Consult har i totalentreprise med Arkil A/S forestået etableringen af ca. 800 m ledning (Ø1,6 m) med 5 stk. skakte (Ø6,0-9,5 m) ved Rødovre/Hvidovre, København. Arbejdet er udført for HOFOR. Ledningen er etableret vha. tunnelering, og borearbejdet er udført med udgangspunkt i cirkulære skakte som fungerer som presse- og modtagegruber. A1 Consult har forestået projektering af disse skakte samt koordineret arbejdet mellem underrådgiver og totalentreprenøren.

Byggegruberne er udført i beton og udstøbt i en kontinuerlig proces vha. glideforskalling. Presse- og modtagegruberne anvendes efter anlægsarbejdet som inspektionsskakte for ledningen. Der har derfor været strenge krav til levetid og holdbarhed af de blivende konstruktioner.

Fakta om projektet

  • Koordinering af arbejdet mellem underrådgiver og entreprenør
  • Styring af grænseflader mellem de enkelte elementer i anlægsarbejdet
  • Lastfastsættelse for geotekniske, hydrauliske og trafiklaster
  • Opdriftssikring af presse- og modtagegruber
  • Projektering af 3 pressegruber med 9,5 m diameter
  • Projektering af 2 modtagegruber med 6,0 m diameter

 

Kunde
Arkil A/S

Periode
2018 – 2019

Anlægssum
60 mio. kr. ekskl. moms