Cold Hawaii Inland

A1 Consult er i samarbejde med SLA A/S, AART Architects A/S og CFBO blevet prækvalificeret til at afgive tilbud på projektet Cold Hawaii Inland. Thisted Kommune ønsker med projektet Cold Hawaii Inland at skabe et internationalt centrum for vandaktiviteter.

A1 Consult hjælper med den nye Storstrømsbro

A1 Consult er en del af det stærke rådgiverteam, som skal designe den nye Storstrømsbro. Storstrømsbroen, det vindende joint venture består af tre italienske entreprenørvirksomheder og en italiensk brorådgiver. Desuden har man benyttet det danske firma EKJ Rådgivende Ingeniører med A1 Consult som underrådgiver på alle de marine arbejder. Tilsammen kommer de med årtiers erfaring […]

Klimasikring i Lemvig

Der har i dag været 1. spadestik forbindelse med Klimasikring i Lemvig, hvor A1 Consult er bygherrerådgiver bl.a. i anlægsfasen.  

Renovering af Havnsø Havn

A1 Consult har foretaget en tilstandsvurdering af Havnsø Havn, og på baggrund af den, opstartes nu en generel renovering af havnen. A1 Consult forestår projektering, udbud og licitation, kontrahering og fører tilsyn i hele udførelsesperioden. Anlægsarbejderne udføres i 2018.

Udvidelse af Randers Havn

A1 Consult arbejder med de indledende undersøgelser til forbelastningsprojekt af Randers Havn, Etape II. Området fordeler sig på 350.000 m2  bagareal, hvor der er op til 10 m blødbundsaflejringer.

10 års jubilæum

A1 Consult har i dag afholdt 10 års jubilæum på A1 Consults kontor. Vi hos A1 Consult havde en rigtig god dag i selvskab med venner, kollegaer, konkurrenter, kunder mm.

Afleveringsforretning af inderhavnen i Horsens

Der er foretaget afleveringsforretning med Munck Havne & Anlæg vedr. entreprisen “Renovering af inderhavnen”. Området fremstår nu som et lækkert rekreativt område for byens borgere.