Udvidelse af Randers Havn

A1 Consult arbejder med de indledende undersøgelser til forbelastningsprojekt af Randers Havn, Etape II.

Området fordeler sig på 350.000 m bagareal, hvor der er op til 10 m blødbundsaflejringer.