Kalundborg Havn

Kalundborg Havn

Renoveringen af havnefronten ved Havneparken i Kalundborg pågår. Etableringen af den store opholdstrappe begynder at tage form. Projektet er opdelt i 2 etaper, hvor Etape I er forventet afsluttet 1/6 2019. Etape II starter op 1/10 2019.