Randers Havn

I forbindelse med udvidelsen af Randers Havn, arbejder A1 bl.a. på udbudsmateriale til etablering af en bro over trykledninger. A1 forestår afholdelse af licitation.