Hvidbjerg Strand

Hvidbjerg Strand, Etablering af badebro. A1 Consult har i totalentreprisen med Arkil afsluttet entreprisen vedr. etablering af den første badebro ved Vesterhavet.