Hesnæs Havn

Der har været aflevering på et broprojekt i Hesnæs Havn der bl.a. omfattede nedbrydning af gamle træbroer og etablering af nye flydebroer. A1 Consult har forestået udbud og rådgivning i anlægsfasen for bygherren Det Classenske fideicommis.