Gl. Skagen, Kystsikring

Renoveringen af høfder samt udbygning af kystsikring ved Gl. Skagen er under udførelse.