Klimasikring i Hedensted Kommune

Vi har vundet Klimasikringsprojektet for Hedensted Kommune ”Grundejerne bestemmer – borgerdrevet højvandssikring skaber nye

muligheder og understøtter Juelsmindes vision”