MT HØJGAARD, SDU-SUND, SEKANTPÆLEVÆG

MT HØJGAARD, SDU-SUND, SEKANTPÆLEVÆG

I forbindelse med udvidelse af Syddansk Universitet, SDU, er A1 Consult blevet kontaktet af MT Højgaard, for at varetage projektering af støttekonstruktioner.
Der udvides ned mod det fremtidige Odense Universitets Hospital, og den nye bygning skal i fremtiden huse de sundhedsvidenskabelige uddannelser.
Bygningen skal placeres tæt op af eksisterende bygninger, som vil være i brug under udførelse, og derudover er der eksisterende konstruktioner i nærområdet, som er vibrationsfølsomme.
Valget blev en sekantpælevæg, da en traditionel spunsvæg blev vurderet for risikofyldt for projektet. Pga. den hårde moræneler, vil der ved ramning af spuns, være risiko for skader på nærliggende bygninger, samt gener under udførelse for hele universitetet.

Fakta om projektet
• 46 m forankret sekantpælevæg Ø880 mm
• 10 m højde over udgravningsniveau
• Armering af sekantpæle med kurvearmering
• Sekantpæle dimensioneret for midlertidig og permanent situation
• Deformations og vibrationskrav

Kunde
MT Højgaard

Periode
2019-2020

Anlægssum
Ikke oplyst