Luftfoto af JUELSMINDE HELHEDSPLAN

CFBO, JUELSMINDE HELHEDSPLAN

For at gøre Juelsminde mere attraktiv for tilflyttere, for turister samt for handel og erhverv, har Juelsminde Visionsråd og Hedensted Kommune udarbejdet en helhedsplan, som en samlende vision for byen og ramme for den fremtidige udvikling.

Hedensted Kommunes pilotprojekt er benævnt “Grundejerne bestemmer”.

Hedensted Kommune er udvalgt pilotprojekter i Realdania og Miljø- og Fødevareministeriets indsats “Byerne og det stigende havvand”, hvis mål er at udvikle og realisere en række projekter med nytænkende bud på løsninger, der kan forene behovet for beskyttelse mod havvand med behovet for at sikre adgang til vandet. Helhedsløsningen skal sikre en bæredygtige by, som også skaber rekreative kvaliteter i byen.

A1 Consult forestår rådgivning og bistand for gennemførelse af pilotprojektets procesfase og strategifase, herunder udarbejdelse af procesplan, procesarbejde samt en helhedsorienteret strategiplan for højvandssikringen af Juelsminde.

 

Fakta om projektet

  • Udarbejde forslag til proces- og tidsplan
  • Udarbejde strategiplanen
  • Være tovholder for og udføre processen med inddragelsen af grundejerne
  • Fremlægge status på projektet og iscenesætte debat og dilemmaer på møderne i styregruppen
  • Varetage alle tekniske input

 

Kunde

Hedensted Kommune

Periode

2020

Anlægssum

Ikke fastlagt endnu