SAMSØ KOMMUNE, RENOVERING OG UDBYGNING AF SÆLVIG HAVN

SAMSØ KOMMUNE, RENOVERING OG UDBYGNING AF SÆLVIG HAVN

A1 Consult forestår projektering af et ny leje i Sælvig Havn for en ny katamaran, som tages i drift mellem Samsø og Aarhus i sommeren 2020.

Den eksisterende mole er i meget ringe stand og kræver en snarlig renovering, hvis ikke denne skal risikere at styrte sammen. Da Samsø Kommune i samarbejde med Samsø Rederi ønsker at etablere en ny sejlrute mellem Aarhus og Sælvig fra sommeren 2020 er det besluttet, at den nye mole forlægges mod vest, for at skabe et nyt bassin til den nye katamaran. Katamaranen har plads til 300 passagerer og 75 cykler (ingen biler).

Den nye katamaran skal anløbe en række gummifendere påmonteret de nye flydebroer.

Flydebroerne forhøjes så der etableres et fribord på +1,6 meter, svarende til ca. dækskote på den nye katamaran. Herved sikres der niveaufri adgang fra flydebroerne til færgen.

Det nye havnebassin skal uddybes til kote -4,5, for at sikre tilstrækkelig vanddybde for den nye færge. En andel af uddybningsmængderne (sand) skal indbygges i nyt bagarealet samt stenskråninger og de resterende uddybningsmængder (moræneler) skal klappes.

 

Fakta om projektet

  • Etablering af 130 m ny stenmole
  • Etablering af nyt pælefunderet molehoved
  • Etablering af vindskærm på molen
  • Etablering af 600 m2 nyt bagareal
  • Etablering af pæleforankring for nye flydebroer
  • Uddybning af havnebassin til kote -4,5 m
  • Genindbygning af uddybningsmaterialer

 

Kunde

Samsø Kommune

Periode

2019-2020

Anlægssum

Fortrolig