Struer Kommune_Sunddraget

SUNDDRAGET, STRUER KOMMUNE, KYST-HAVNEVIDEN

Sommerhusområdet ”Sunddraget” er beliggende i Struer Kommune ud til Limfjorden. Området har været plaget at kysterosion samt løbende oversvømmelser, som har medført store økonomiske tab. Projektet omhandlede derfor kystsikring og diger til klimasikring af områdets ejendomme.

A1 Consult har som underrådgiver til Kyst-havneviden, udarbejdet detailprojekt for kystbeskyttelse af lavtliggende arealer herunder anlæggelsen af høfder og diger ved sommerhusområdet. Høfderne er projekteret med fokus på at minimere kysterosion og er optimeret mht. den indbyrdes afstand. Digeprojektet blev ligeledes optimeret med fokus på at minimere vandstrømning under digerne. Som en del af projektet blev der installeret en pumpestation for at håndtere regnvand på den sikrede side af diget.

A1 Consult har stået for det tekniske indhold i udbudsprojektet samt udbudsmateriale.

 

Fakta om projektet

  • 1,25 km dige
  • Pumpestation
  • 9 høfder

 

Kunde

Struer Kommune

Periode

2020

Anlægssum

5,35 mio. kr. ekskl. moms