Züblin Lindø Øst

ZÜBLIN, LINDØ OST

Den tekniske betegnelse for terminaltypen er OST: Offshore Supply Terminal, som angiver et område konstrueret til tunge emner på både bagarealer og over kajen. A1 Consult har i totalentreprise med Züblin og Jan de Nul forestået detailprojekteringen af udvidelsen af Lindø Havn. A1 Consult har ifm. detailprojekteringen stået for kvalitetssikringen af alle kajhovedkonstruktioner, dimensionring af alle kajrelaterede detaljer samt dimensionering af belægninger og afvandingssystem; herunder alt myndighedsarbejde.

A1 Consult har yderligere varetaget rollen som Design Manager på hele designforløbet, Arbejdsmiljøkoordinater (P) i projekteringsfasen samt udarbejdet Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) for projekteringsfasen i samarbejde med Züblin. A1 Consult udfører endvidere løbende internt fagtilsyn med projektets udførelse.

Fakta om projektet
• 1 km fuld apteret industrikaj forankret i hhv. 1 og 2 niveauer
• Designlaster for kajer på 4-10 ton/m2 og og for bagarealet 35 ton/m²
• 400.000 m² nyt bagareal
• Indbygning af 2 mio. m³ sømaterialer fra nærområdet
• Kajgader udføres med betonbelægningssten i ca. 30 m bredde
• Bagarealerne afsluttes med en belægning i granitskærver
• Etableres fuld afvanding for alle faste belægninger

Kunde
Lindø port of Odense A/S

Periode
2018-2020

Anlægssum
380 mio. kr. ekskl. moms