Inter Terminals Danmark, Asnæs Olieterminals AOT, Renovering af Oliekaj

Inter Terminals Danmark, Asnæs Olieterminals AOT, Renovering af Oliekaj

Asnæs Olieterminal (AOT) er beliggende i den sydvestlige del af Kalundborg, og AOT anvendes til oplagring og afskibning af olieprodukter. Det samlede anlæg består af to anlægspladser (en Kulpier og en Oliekaj), et overjordisk tankanlæg samt et lukket overjordisk rørsystem.

Nærværende entreprise omhandler renovering af Oliekajen inklusive den Nordlige kajstrækning nordvest for Oliekajen.

A1 Consult har forestået projektering og udbud af alle konstruktioner ifm. projektet samt forestået tilsyn ifm. udførelsesfasen.

Fakta om projektet

  • 90 m forankret spunsvæg
  • 200 m betonforstøbning af eksist. kaj
  • 290 m betonhammer på eksist. og ny kajvægge
  • nedbrydning af niveauforskel bag ny spunsvæg for optimering af bagarealet
  • 3000 m2 ny asfaltbelægning
  • Opgradering af eksist. afvandingssystem

 

Kunde

Inter Terminals Danmark

Periode

2019-2020

Anlægssum

4 mio. kr. ekskl. moms