MOE, TUBORG SYD

MOE, TUBORG SYD

Danica Pension er bygherre ved udviklingen af Tuborg Syd-grunden i Hellerup. Projektet omhandler opførelsen af 200-300 eksklusive leje- og ejerboliger beliggende lige ud til Øresund. Byggeriet er under udførelse og forventes færdiggjort i 2023.

A1 Consult er underrådgiver til MOE A/S og varetager følgende opgaver på projektet:
• Lastfastsættelse af bølge-, is- og påsejlingslaster
• Dimensioneringen af alle stenkastninger mellem byggefelterne
• Dimensionering af den permanente spunsvægge som etableres ift. de bygningsafsnit, som er placeret ude i Øresund. Spuns-væggene forankres enten ind til bygningens fundament eller vha. et særskilt ankersystem.

Fakta om projektet
• Dimensionering af 400 lbm stenkastning
• Dimensionering af 370 lbm permanent spuns
• 11 m ud af 370 lbm spuns udføres med bagfyld af LECA og forankres vha. pælebukke, pga. høj topkote for spuns og meget lidt plads i bagarealet

Kunde
Danica Pension
A1 Consult A/S er underråd-
giver til MOE A/S

Periode
2017-2023

Anlægssum
Ca. 2,5 mia. kr. ekskl. moms