SYNOPAL HAVN, COLD HAWAII INLAND

SYNOPAL HAVN, COLD HAWAII INLAND

Som en del af Cold Hawaii Inland projektet har Synopal Havn fået nyt liv. Kajen på den gamle erhvervshavn er nedbrudt og ca. 8.300 m2 nyt vandareal er kommet til, da havnebassinet er udvidet ind i land. A1 Consult har forestået projekteringen af konstruktionerne på eller ved vand ifm. projektet.

I det nye havnebassin er der etableret en 456 m full size kabelbane til wakeboards. De eksisterende moler er bibeholdt, da de skærmer vandaktiviteterne inde i bassinet for bølger.

Mod land afgrænses bassinet af ny stenskråning samt promenade i spuns, der også fungerer som startområde for kabelbanen. I bunden af bassinet er desuden etableret en flydebro med mulighed for SUP og kajak aktiviteter.

I bagarealet er den gamle kystlinje med stejle skråninger delvist genoprettet, med de opgravede materialer, og det nye klubhus er delvist indbygget i skråningen.

 

Fakta om projektet:

  • Nedbrydning af 171 lbm kajanlæg
  • Opgravning af ca. 28.500 m3 jord, i form af sand og kalk, inkl. genindbygning i bagarealet af næsten halvdelen af materialerne
  • Etablering af 161 lbm stenskråning
  • Etablering af 456 m full size kabelbane til wakeboards
  • Etablering af promenade og startområde til kabelbane med 98 lbm spuns
  • Etablering af klubhus med toiletter, bad og sauna

 

Kunde

Thisted Kommune

Periode

2020-2021

Anlægssum

23,4 mio. kr. ekskl. moms