Renovering af Kalundborg Vesthavn

KALUNDBORG KOMMUNE RENOVERING AF KALUNDBORG VESTHAVN ETAPE I OG II

Kalundborg Kommune har haft et ønske om at renovere den gamle Kalundborg Vesthavn, med henblik på at give området en mere rekreativ funktion og med karakter af en bynær havnepark for byens borgere. Projektet er opdelt i 2 etaper.
Etape I: Området har fået etableret en opholdstrappe med udspring, støttemur langs promenaden som del af højvandssikring, renovering af Pilotbroen samt betonpromenader langs Vester Havnevej og Havnepladsen.
Etape II: Langebro og Estakadevæg erstattes af nye bådebroer funderet på stålpæle. Opholdstrappe i land forlænges ud i havnebassinet ifm. etablering af den nye Skibbro. I det nye havnebassin etableres desuden havnebad med svømmezone og kajakzone.
A1 Consult har været bygherrens rådgiver gennem de indledende faser med tilstandsvurdering af eksisterende konstruktioner, borgerinddragelse, myndighedsbehandling mm. A1 har ligeledes stået for bygherrerådgivning, projektering og udbud af alle konstruktioner ifm. renoveringen af den gamle Kalundborg Vesthavn samt varetaget tilsyn og byggeledelse i hele udførelsesperioden.

 

Fakta om projektet
• Etablering af et 860 m2 stort opholds- og badeområde
• Etablering af betonpromenade med højvandssikring
• Etablering af en 330m2 stor opholdstrappe
• 375 m spunsvægge
• Nye broer på stålpæle
• Uddybning af havnebassin
• 400 m bølgeskærm med stålspuns og stålpæle

Kunde
Kalundborg Kommune

Periode
2017-2023

Anlægssum
65 mio. kr. ekskl. moms