Tilstandsvurdering af 5 havne og anlæg_Thisted Kommune

THISTED KOMMUNE, TILSTANDSVURDERING 5 HAVNE OG ANLÆG

A1 Consult har udført en fuld tilstandsvurdering af havne og større bygværker i Thisted Kommune, så Thisted Kommune har fået et entydigt overblik over alle havnene, deres tilstand, forventede levetider og vurderet driftsomkostninger.

Arbejdet omfatter gennemgang af konstruktioner over -og under vandlinjen, vurdering af vedligeholdelsesarbejder og reparationsprojekter, tykkelsesmålinger af stålkonstruktioner, eftersynsrapport og en 5-års vedligeholdelsesplan.

I eftersynsrapporten samles alle registrerede- eller oplyste informationer om de forskellige konstruktioner og restlevetider for konstruktionerne vurderes. Dermed giver rapporten kunden et komplet overblik over havnen og status på konstruktionerne.

I vedligeholdelsesplanen oplistes reparationsarbejderne skematisk og der vurderes en anlægsøkonomi for udbedring af de registrerede skader og udskiftning af udtjente dele i den kommende periode.

Gennemgangen giver dermed kunden et overblik over de løbende vedligeholdelsesomkostninger og er dermed en vigtig del af den løbende planlægning.

Bygherrerådgivning er i hele projektforløbet foregået i tæt dialog med Kommunen.

 

Fakta om projektet

  • Tilstandsvurdering og 5-års vedligeholdelsesplan.
  • Nørre Vorupør Mole
  • Agger Havn
  • Doverodde Lystbådehavn
  • Vildsund Lystbådehavn
  • Thisted Havn

 

Kunde

Thisted Kommune

Periode

2022

Anlægssum

Afhænger af igangsættelses af projekter