Reetablering af damme og vandtrapper_Ulstrup Slot

UlSTRUP SLOT, REETABLERING AF DAMME OG VANDTRAPPER

Foran Ulstrup Slot ligger 5 damme hvoraf de 2 lige foran slottet er resterne af den gamle voldgrav. Dammene, som ligger i forlængelse af hinanden i forskellige niveauer, opstemmer vandtilførslen fra Sdr. Vinge Bæk. Mellem dammene er der vandtrapper hvor vandet strømmer ned over trinene. Samlet set er højdeforskellen fra øverste til nederste vandtrappe over 10 m.

Projektet har omfattet nænsom restaurering og genopretning af de enestående og fredede konstruktioner, samt opretning af dammene til fortidens mere retlinede forløb.

Arbejdet er udført i et tæt samarbejde med Ulstrup Slot Fonden, Restaureringsarkitekt Bue Beck A1 Consult, MT Højgaard og Slots- og Kulturstyrelsen.

A1 har stået for projektering, udbudsmateriale, byggeledelse og tilsyn samt forundersøgelser såsom opmåling og registrering af eksisterende konstruktioner, historisk byggestil og afdækning af materialer.

 

Fakta om projektet

  • Etablering af vandtrapper
  • Renovering af eksisterende konstruktioner
  • Opretning af 4 damme

 

Kunde

Ulstrup Slot Fonden

Periode

2019-2022

Anlægssum

6,4 mio. kr. ekskl. moms