Cold Hawaii Inland_Søbadet

THISTED KOMMUNE COLD HAWAII INLAND – SØBADET

Som en del af Cold Hawaii Inland projektet har Søbadet fået nye faciliteter med badetrapper og ramper ned til vandet samt omklædnings- og badeforhold.

 

Der er i projektet etableret stenskråning hele vejen rundt om Søbadet, og stenskråningen er to steder afbrudt af betontrapper ned i vandet, bygget ind i stenskråningen. På midten af strækningen er der desuden lavet et fremspring med stålspuns og rampe ned til badetrapper tættere på vandet, her er der skabt opholdsrum og tættere adgang til fjorden.

 

A1 Consult har forestået projekteringen af konstruktionerne på eller ved vand ifm. projektet samt myndighedstilladelsen for anlæg på søterritoriet ved Kystdirektoratet.

 

Fakta om projektet

  • Etablering af 160 lbm stenskråning
  • Etablering af promenade og opholdstrapper/nedgang til vand
  • Etablering af 60 lbm spuns
  • Etablering af 2 betonnedgange i stenskråning

 

Kunde

Thisted Kommune

 

Periode

2020-2022

 

Anlægssum

15,7 mio. kr. ekskl. moms