ODDER KOMMUNE, HOU HAVN, KAJ VED HAVNEGADE

Den eksisterende kaj og slæbested ved Havnegade i Hou Havn er blevet totalrenoveret, da konstruktionernes levetid var opbrugt. Udover at renovere kajen og slæbestedet er den eksisterende bådebro i træ blevet erstattet af en lavbro, som blev udført som en integreret del af kajkonstruktionen. Bagarealer er blevet klargjort til den fremtidige promenade ifm. udviklingen af Hou Havn samt sikret til en højere højvandssituation.

A1 Consult har været bygherrens rådgiver gennem de indledende faser med tilstandsvurdering af eksisterende konstruktioner, skitseprojekt og myndighedsarbejde. A1 har ligeledes stået for bygherrerådgivning, projektering og udbud af alle konstruktioner samt varetaget tilsyn og byggeledelse i hele udførelsesperioden.

 

Fakta om projektet

  • Etablering af 120 m kaj
  • Etablering af lavbro med højvandssikring i beton
  • Renovering af slæbested
  • Etablering af opholdsterrasse

 

Kunde

Odder Kommune

Periode

2022-2023

Anlægssum

7 mio. kr. ekskl. moms