• Case-Hirtshals-Havn-Færgeleje-4-A1-Consult

  HIRTSHALS HAVN, FÆRGELEJE 4

  maj 15 2019

  KUNDE: Hirtshals Havn
  Customer: Hirtshals Havn

  For Hirtshals Havn har A1 Consult udført detailprojektering og udbud af alle nye havnekonstruktioner i forbindelse med ombygningen af Trailerkajen til et nyt og større multifunktionelt Færgeleje 4. A1 Consult har endvidere været bygherrens...

  Se case

  View case

  25 mio. kr. ekskl. moms
 • Case-Kalundborg-Kommune-Renovering-af-Kalundborg-Vesthavn-A1-Consult

  KALUNDBORG KOMMUNE, RENOVERING AF KALUNDBORG VESTHAVN

  maj 1 2019

  KUNDE: Kalundborg Kommune
  Customer: Kalundborg Kommune

  A1 Consult forestår projektering og udbud af alle konstruktioner ifm. renovering af den gamle Kalundborg Vesthavn. A1 Consult har endvidere været bygherrens rådgiver gennem de indledende faser med tilstandsvurdering af eksisterende konstruktioner, borger inddragelse,...

  Se case

  View case

  Ca. 20 mio. kr. ekskl. moms
 • Case-Züblin-Lindø-Havn-A1-Consult

  ZÜBLIN, LINDØ OST

  april 15 2019

  KUNDE: Lindø port of Odense A/S
  Customer: Lindø port of Odense A/S

  Den tekniske betegnelse for terminaltypen er OST: Offshore Supply Terminal, som angiver et område konstrueret til tunge emner på både bagarealer og over kajen. A1 Consult har i totalentreprise med Züblin og Jan de...

  Se case

  View case

  380 mio. kr. ekskl. moms
 • Case-Arkil-A/S-Damhusledningen-A1-Consult

  AARKIL, DAMHUSLEDNINGEN

  november 29 2018

  KUNDE: Arkil A/S
  Customer: Arkil A/S

  A1 Consult har i totalentreprise med Arkil A/S forestået etableringen af ca. 800 m ledning (Ø1,6 m) med 5 stk. skakte (Ø6,0-9,5 m) ved Rødovre/Hvidovre, København. Arbejdet er udført for HOFOR. Ledningen er etableret...

  Se case

  View case

  60 mio. kr. ekskl. moms
 • Case-Faaborg-Havn-Kulturhavn-A1-Consult

  FAABORG HAVN, KULTURHAVN

  august 30 2018

  KUNDE: Faaborg Havn
  Customer: Faaborg Havn

  For at skabe bedre rammer for Faaborgs Øhavscenter samt mere plads til sejlforeningerne, er Faaborg Havn blevet udvidet med den nye kulturhavn. A1 Consult har forestået rådgivning i alle projektets faser lige fra forundersøgelserne...

  Se case

  View case

  Ca. 4 mio. kr. ekskl. moms
 • Case-Randers-Kommune-Byen-til-vandet-A1-Consult

  RANDERS KOMMUNE, BYEN TIL VANDET

  juni 1 2018

  KUNDE: Randers Kommune
  Customer: Randers Kommune

  Byen til vandet er det største byudviklingsprojekt i Randers´ historie. Byudviklingsområdet er i dag i stort omfang en aktiv erhvervshavn i drift. Havnen planlægger at udflytte til et nyt, bedre havneområde, som i dag...

  Se case

  View case

  Ej fastlagt
 • Case-A. Enggaard-Tilstandsvurdering-af-Østre-Havn-Aalborg-A1-Consult

  A. ENGGAARD. TILSTANDSVURDERING ØSTRE HAVN, AALBORG

  maj 1 2018

  KUNDE: A. Enggaard A/S
  Customer: A. Enggaard A/S

  A1 Consult har udført tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplaner for Østre Havn i Aalborg. Østre Havnebassin blev anlagt i perioden 1901-1903 og omkranses af smukke kajmure i tilhugget granit. A. Enggaard afsluttede i 2013 et større...

  Se case

  View case

  Afhænger af igangsatte vedligeholdelses- og renoveringsprojekter
 • Case-Egå-Marina-udrustningskaj-og-traveliftunderstøtning-A1-Consult

  EGÅ MARINA, UDRUSTNINGSKAJ OG TRAVELIFTUNDERSTØTNING

  april 15 2018

  KUNDE: Egå Marina
  Customer: Egå Marina

  Egå Marina blev etableret i 1973, som en helt ny havn. Efter over 40 år med brug af både travelift og udrustningskaj, var det nødvendigt med en totalrenovering af disse konstruktioner. Kajen skulle opdateres...

  Se case

  View case

  3,5 mio. kr. ekskl. moms
 • Case-Hirtshals-Havn-Etablering-af-bundsikring-Færgeleje-1-A1-Consult

  HIRTSHALS HAVN, ETABLERING AF BUNDSIKRING I FÆRGELEJE 1

  februar 26 2018

  KUNDE: Hirtshals Havn
  Customer: Hirtshals Havn

  Projektet omhandlede etablering af bundsikring i færgeleje 1, som besejles af ColorLine. Besejling af kajen frem til nu har medført, at der er opstået større vanddybde end hvad færgelejet er dimensioneret til. I forbindelse...

  Se case

  View case

  3 mio. kr. ekskl. moms
 • Case-Aabenraa-Havn-Renovering-af-Sydhavn-A1-Consult

  AABENRAA HAVN, RENOVERING AF SYDHAVN

  januar 31 2018

  KUNDE: Aabenraa Havn
  Customer: Aabenraa Havn

  Projektet omhandlede renovering og udvikling af området omkring Sydhavn på Aabenraa Havn, så området fik en mere tidssvarende funktion. De eksisterende konstruktioner på nordkajen og pierspidsen er totalrenoverede og har i dag bl.a. funktion...

  Se case

  View case

 • Case-Lemvig-Havn-Klimatilpasning-A1-Consult

  LEMVIG HAVN, KLIMATILPASNING

  oktober 11 2017

  KUNDE: Lemvig Kommune
  Customer: Lemvig Kommune

  En fremtidssikret klimaløsning, der går hånd i hånd med en ny flot promenade langs hele Østhavnen i Lemvig. En beddingstrappe, der går helt ned til vandet – med huller til krabbefiskeri, en vidensscene til...

  Se case

  View case

 • Case-Horsens-Kommune-Etablering-af-servicekaj-A1-Consult

  HORSENS KOMMUNE. ETABLERING AF SERVICEKAJ

  oktober 3 2017

  KUNDE: Horsens Kommune
  Customer: Horsens Kommune

  Projektet omhandlede etablering af en ny servicekaj for Horsens Kommune, da den eksisterende servicekaj var under afvikling. De eksisterende konstruktioner bestod af en blanding af pæleindfatninger og bådebroer. Konstruktionerne var ikke længere tidssvarende. A1...

  Se case

  View case

 • Case-Sejerø-Havn-Renovering-af-Vestmolen-A1-Consult

  SEJERØ HAVN, RENOVERING AF VESTMOLEN

  september 19 2017

  KUNDE: Kalundborg Kommune
  Customer: Kalundborg Kommune

  A1 Consult har forestået projektering og udbud af renovering af 200 m mole og kaj. Kajen er renoveret så den fremstår som en indbydende del af havn til fritidssejlere, med promenade, træinddækning, fremføring af...

  Se case

  View case

  Ca. 10 mio. kr. ekskl. moms
 • Case-Sandpladsen-i-Søndervig-Ringkøbing-A1-Consult

  RINGKØBING, SANDPLADSEN I SØNDERVIG

  juni 8 2017

  KUNDE: Ringkøbing Kommune
  Customer: Ringkøbing Kommune

  A1 Consult har i samarbejde med G&P Arkitekter projekteret Sandpladsen i Søndervig, hvorved pladsen er omdannet fra en traditionel parkeringsplads til et attraktivt sted der indbyder til ophold. A1 Consult har forestået de ingeniørmæssige...

  Se case

  View case

  3,5 mio. kr. ekskl. moms
 • Case-Randers-Havn-Etablering-af-ny-vej-A1-Consult

  RANDERS HAVN, NY VEJ

  april 12 2017

  KUNDE: Randers Havn
  Customer: Randers Havn

  I forbindelse med Randers Havns fremtidige udflytning mod øst ønsker Randers Havn, at etablere en ny vej, som forbinder Tronholmen med Kristrup Engvej. A1 Consult har indledningsvist forestået arbejdet med at fastlægge den overordnede...

  Se case

  View case

  Afventer afslutning af detailprojekt
 • Case-Renovering-af-Nyhavn-Aabenraa-Havn-A1-Consult

  AABENRAA HAVN, RENOVERING AF NYHAVN

  januar 8 2017

  KUNDE: Aabenraa Havn
  Customer: Aabenraa Havn

  A1 Consult forestår projektering og udbud af 500 m kaj. Den nye kaj er projekteret til at kunne optage 10 ton/m2 med vanddybde fra -6,5 m til -11 m og med forskellige skibe langs...

  Se case

  View case

 • Case-Renovering-af-Horsens-Inderhavn-Horsens-Kommune-A1-Consult

  HORSENS KOMMUNE, RENOVERING AF HORSENS INDERHAVN

  januar 8 2017

  KUNDE: Horsens Kommune
  Customer: Horsens Kommune

  A1 Consult forestår projektering og udbud af alle konstruktioner, herunder bl.a. trækonstruktioner, stenskråninger, spuns, belægninger samt afvanding. Nordre kaj - 145 meter forankret kaj, nedbrydning af betonoverbygning, udlægning af bundsikring, pullerter, belægning, afvanding samt...

  Se case

  View case

 • Case-Kystsikring-Gl.-Skagen-A1-Consult

  GL. SKAGEN, KYSTSIKRING

  december 1 2016

  KUNDE: Frederikshavn Kommune
  Customer: Frederikshavn Kommune

    Frederikhavn Kommune, Kystsikring af Gl. Skagen Detailprojektering af høfder og skråningsbeskyttelse Vesterhavets kraftige erodering af stranden ved Gl. Skagen og nedbrydning af eksisterende høfder fra 1950erne har medført behov for ny kystsikring. Skråningsbeskyttelsen...

  Se case

  View case

 • Case-Havneudvidelse-Masnedø-A1-Consult

  MASNEDØ, HAVNEUDVIDELSE

  november 11 2016

  KUNDE: Grundejerforeninger på Ore samt Vordingborg Kommune
  Customer: Grundejerforeninger på Ore samt Vordingborg Kommune

  Udformning af alternativt havnelayout. A1 Consult har på vegne af grundejerforeninger på Ore samt Vordingborg Kommune forestået udarbejdelsen af et alternativt havnelayout ifm. den kommende havneudvidelse. Formålet med det alternative havnelayout er at udarbejde...

  Se case

  View case

 • Case-Nordic-Seaplanes-A1-Consult

  NORDIC SEAPLANES

  september 18 2016

  KUNDE: Nordic Seaplanes
  Customer: Nordic Seaplanes

  A1 Consult har i et tæt samarbejde hjulpet ejerkredsen af Nordic Seaplanes med at etablere deres to lufthavne på vandet i hhv. Miljøhavnen i Aarhus Havn og ved Nordre Toldbod i Københavns Havn. A1...

  Se case

  View case

 • Case-Fundament-for-6-MW-prototypevindmølle-A1-Consult

  ØSTERILD, FUNDAMENT FOR 6 MW PROTOTYPEMØLLE

  januar 8 2016

  KUNDE: EDF EN Osterild ApS, EDF Energies Nouvelles
  Customer: EDF EN Osterild ApS, EDF Energies Nouvelles

  A1 Consult er bygherrerådgiver for EDF i forbindelse med opførelsen af et nyt fundament for en af verdens største prototypevindmøller. Fundamentet er i beton med en slapt armeret bundplade, og møllen monteres med et...

  Se case

  View case

 • Case-Havneudvidelse-Skovshoved-Havn-A1-Consult

  SKOVSHOVED HAVN, HAVNEUDVIDELSE

  januar 8 2016

  KUNDE: Arkil A/S
  Customer: Arkil A/S

  A1 Consult forestår i totalentreprise med Arkil A/S detailprojektering og udvidelse af Skovshoved Havn. Totalentreprisen indeholder etablering af 325 bådpladser med pælefunderede træbroer. Der etableres ca. 700 meter nye kajvægge, og alle kajstrækninger udføres...

  Se case

  View case