HIRTSHALS HAVN, BYGHERRERÅDGIVNING

A1 Consult har som bygherrerådgiver for Hirtshals Havn bistået med realiseringen af en ny, stor udvidelse af Hirtshals Havn.
Udvidelsen skal fremtidssikre havnen, forbedre besejlingsforholdene og muliggøre omstilling til grøn energi.
Ydelserne omfatter opstilling af funktionskrav for udvidelsen, indsamling af eksisterende projektmateriale, myndighedsarbejde og udbud af forundersøgelser og miljøkonsekvensvurdering.
Forundersøgelserne bestod bl.a. af geotekniske og miljøtekniske undersøgelser, pejlinger, nivellementer mm. A1 Consult har deltaget ifm. koordineringen af miljøkonsekvensvurderingen.
A1 Consult har udarbejdet udbudsmaterialer til udbud af udvidelsen i totalentreprise, og vil bistå Hirtshals Havn i forbindelse med udbud, evaluering af tilbud og kontrahering med totalentreprenøren. A1 Consult vil i udførelsesfasen bistå Hirtshals Havn med at fagtilsyn for at, at projektet overholder de stillede krav.

 

Fakta om projektet
• Etablering af ca. 3 km nye moler
• Uddybning og indbygning af 1,6 mio. m3 sand og ler
• Etablering af ca. 4-500.000 m2  havnearealer
• Etablering af 2 stk. ro-ro lejer
• Etablering af Ø400 m svajebassin
• Klargøring for opstilling af vindmøller
• EU-udbud af totalentreprise kontrakt

Kunde 

Hirtshals Havn

Periode 

2021 – 2028

Anlægssum

Anlægssum – 1 mia. kr. ekskl. moms