A. Enggaard_Spritfabrikken_Aalborg

A. ENGGAARD, SPRITFABRIKKEN, AALBORG

På den gamle spritfabrik ved Aalborgs havnefront tager en ny bydel form i disse år. For at give plads til de kommende byggerier, skal en eksisterende Ø2000 mm spildevandsledning lægges om.

Ledningen passerer i sit nye trace fredede industribygninger, som er funderet på træpæle, samt mere end 100 år gamle havnekonstruktioner, som er forankret med pælebukke af træ. Ledningen anlægges dybt under grundvandsspejlet og ved komplicerede jordbundsforhold. Der er derved tale om en vanskelig funderings- og anlægsteknisk opgave.

A1 Consult har bistået A. Enggaard i alle projektfaser, fra de tidligste skitser til udførelsen af omlægningen. Vi har bl.a. stået for kontakt til myndigheder, vurdering af funderingsforhold for eksisterende konstruktioner og anlægsforhold for ledningen. Det har krævet at A1 Consults kompetencer indenfor anlægsteknik, geoteknik, grundvandssænkning, havnekonstruktioner og numerisk modellering har været bragt i spil i tæt samarbejde med kundens organisation, som udfører opgaven i marken.

 

Fakta om projektet

  • Myndighedsforhold: grundvandssænkning, rådighedstilladelser, gravetilladelser, fredede bygninger
  • Risikovurderinger af eksisterende, fredede bygninger
  • Projektering af midlertidig og permanent spuns
  • Ny ankerspuns for eksisterende kajkonstruktion
  • Omlægning af 300 m spildevandsledning

 

Kunde

A. Enggaard A/S

Periode

2019-2024

Anlægssum

Fortroligt