Justesens_Plæne_Randers

UCON, TØRVEBRYGGEN, RANDERS

A1 Consult har som underleverandør til UCON A/S arbejdet med klimasikringsprojektet Justesens Plæne ved Tørvebryggen i Randers.

Projektet er en del af Vandmiljø Randers’ arbejde med klimasikring af Randers midtby.

A1 Consult har primært varetaget geotekniske undersøgelser, fundering, byggegrube, opdriftsproblematikker, grundvandssænkning og elementer af vandbygning i form af udløbsbygværk og erosionssikring i Gudenåen. Ydelserne er afleveret i form at input til udbudsmaterialet, som varetages af UCON for Vandmiljø Randers.

De geologiske forhold på lokaliteten er udfordrende med blød bund, højt og strømmende grundvandstryk og stærkt forurenede fyldaflejringer.

 

Fakta om projektet

  • Planlægning og udbud af geotekniske undersøgelser
  • Koncept for byggegrube til funktionsudbud
  • Vurdering af vandmængder til grundvandssænkning
  • Fundering af ledninger og bygværker
  • Udløbsbygværk i Gudenåen med erosionsbeskyttelse

 

 Kunde

UCON A/S

Periode

2022-2023

Anlægssum

23 mio. kr. ekskl. moms