NYBORG MARINA, TILSTANDSVURDERING

A1 Consult har gennemgået hele Nyborg Marina og udarbejdet en tilstandsrapport med tilhørende vedligeholdelsesplan. Dette giver Marinaen et unikt overblik over alle kajer og broer, forventede levetider og anbefalede renoverings- og vedligeholdsarbejder. Arbejdet omfatter gennemgang af konstruktioner over- og under vandlinjen, vurdering af vedligeholdelsesarbejder, eftersynsrapport og en 5-års vedligeholdelsesplan.
A1’s rapport giver kunden et komplet overblik over havnen og status på konstruktionerne. Vedligeholdelsesplanen kan benyttes som en direkte arbejdsplan for de kommende reparationer og vedligehold på havnen. Tilstandsvurderingen giver kunden et overblik over de løbende vedligeholdelsesomkostninger og er dermed en vigtig del af havnens løbende planlægning.

Fakta om projektet
• Tilstandsvurdering og 5-års vedligeholdelsesplan.
• Gennemgang af ca. 5.500 meter løbende kaj, broer og andre havnekonstruktioner
• Multibeam 3D Side-scans

Kunde
Nyborg Marina

Periode
2023

Anlægssum
Afhænger af igangsatte projekter