• Case-Randers-Kommune-Byen-til-vandet-A1-Consult

  RANDERS KOMMUNE, BYEN TIL VANDET

  juni 1 2018

  KUNDE: Randers Kommune
  Customer: Randers Kommune

  Byen til vandet er det største byudviklingsprojekt i Randers´ historie. Byudviklingsområdet er i dag i stort omfang en aktiv erhvervshavn i drift. Havnen planlægger at udflytte til et nyt, bedre havneområde, som i dag...

  Se case

  View case

  Ej fastlagt
 • Case-Kystsikring-Gl.-Skagen-A1-Consult

  GL. SKAGEN, KYSTSIKRING

  december 1 2016

  KUNDE: Frederikshavn Kommune
  Customer: Frederikshavn Kommune

    Frederikhavn Kommune, Kystsikring af Gl. Skagen Detailprojektering af høfder og skråningsbeskyttelse Vesterhavets kraftige erodering af stranden ved Gl. Skagen og nedbrydning af eksisterende høfder fra 1950erne har medført behov for ny kystsikring. Skråningsbeskyttelsen...

  Se case

  View case

 • Case-Havneudvidelse-Skovshoved-Havn-A1-Consult

  SKOVSHOVED HAVN, HAVNEUDVIDELSE

  januar 8 2016

  KUNDE: Arkil A/S
  Customer: Arkil A/S

  A1 Consult forestår i totalentreprise med Arkil A/S detailprojektering og udvidelse af Skovshoved Havn. Totalentreprisen indeholder etablering af 325 bådpladser med pælefunderede træbroer. Der etableres ca. 700 meter nye kajvægge, og alle kajstrækninger udføres...

  Se case

  View case

 • Case-Ny-stenmole-Øer-Maritime-ferieby-A1-Consult

  ØER MARITIME FERIEBY, NY STENMOLE

  januar 8 2013

  KUNDE: Byggeselskabet Mogens de Linde
  Customer: Byggeselskabet Mogens de Linde

  Indsejlingen til slusen ved Øer Maritime ferieby sker via en kanal, hvor der er et stort tilsandingsproblem. A1 Consult har som bygherrerådgiver forestået projektering og tilsyn af den ydre kanal, renoveringen af lystbådehavnen samt...

  Se case

  View case

 • Case-Faaborg-Midtfyn-Kommune-Klinten-Strandpark-A1-Consult

  FAABORG MIDTFYN KOMMUNE, KLINTEN STRANDPARK

  januar 8 2013

  KUNDE: Faaborg Midtfyn Kommune
  Customer: Faaborg Midtfyn Kommune

  A1 Consult har som bygherrerådgiver assisteret Faarborg Midtfyn Kommune med fornyelsen af Klinten Strandpark beliggende ved Hotel Klinten i den sydøstlige del af Faaborg Havn med udsigt til Faaborg Fjord. A1 Consult har varetaget...

  Se case

  View case

 • Case-Udbyhøj-Nord-Ny-lystbådehavn-A1-Consult

  UDBYHØJ NORD, NY LYSTBÅDEHAVN

  januar 8 2012

  KUNDE: Randers Kommune
  Customer: Randers Kommune

  Se case

  View case

 • Case-Ny-Østhavn-Juelsminde-Havn-og-Marina-A1-Consult

  JUELSMINDE HAVN & MARINA, NY ØSTHAVN

  januar 8 2011

  KUNDE: Juelsminde Havn & Marina
  Customer: Juelsminde Havn & Marina

  Se case

  View case

 • Case-Vang-Pier-Stenmoler-A1-Consult

  VANG PIER, OMBYGNING AF STENMOLE

  januar 8 2011

  KUNDE: Bornholms Regionskommune
  Customer: Bornholms Regionskommune

  A1 Consult har på vegne af Bornholms Regionskommune udarbejdet skitseprojekt for renoveringen af stenmolerne på Vang Pier. Vang Pier ønskes anvendt til en rekreativ turisthavn. Der er derfor udarbejdet et skitsedesign for Vang Pier....

  Se case

  View case

 • Case-Strandpromenade-Hjerting-Esbjerg-A1-Consult

  HJERTING STRANDPROMENADE

  januar 8 2010

  KUNDE: Esbjerg Kommune og NIRAS
  Customer: Esbjerg Kommune og NIRAS

  Esbjerg Kommune har i samarbejde med Realdania etableret en ny strandpromenade ved Hjerting, nord for Esbjerg. A1 Consult har i den forbindelse bistået som underrådgiver for NIRAS. Projektet indebar etableringen af 660 meter træpromenade...

  Se case

  View case