Den rekreative forbindelse_A1 Consult

DEN REKREATIVE FORBINDELSE

Som en del af Cold Hawaii Inland er strækningen Den rekreative forbindelse etableret i Thisted, fra Simons Bakke i vest til Iversensvej øst for byen.
Den rekreative forbindelse er betegnelsen for 9 nedslag med mulighed for ophold, samt en badebro.
Nedslagene består af balkoner og nedgange, hvor man gennembryder den gamle højvandssikring og kan gå på en promenade
over stenglacis eller komme helt ned til vandet på pælebåret betonkonstruktioner.

Der er niveaufri adgang fra fortov til nedgange og balkoner gennem den gamle højvandsmur.
Ved de niveaufrie adgange er der lavet en højvandssikring tilsvarende det gamle niveau som kan monteres i
højvandssituationer. Højvandsmuren er desuden indtænkt som bænk ved nedslagene.
Ved Iversensvej i øst er der etableret en badebro med et bagvedliggende opholdsareal med rampe, trapper og sidetrin
i beton til ophold og adgang til badebroen.
A1 Consult har forestået projektering og tegninger til projektet. Projektet er udført i to etaper.

Fakta om projektet
• Højvandssikring ved niveaufrie adgange
• Etablering af 5 balkoner, længden var. fra 9 m til 100 m
• Etablering af 4 nedgange, bredden var. fra 3,5 m til 9 m
• Etablering af badebro, længde ca. 60 m
• Etablering af ca. 260 m2 opholdsareal ved badebroen

Kunde
Thisted Kommune

Periode
2020-2021

Anlægssum
13,3 mio. kr. ekskl. moms