Ny bølgebryder_Klintholm Havn

VORDINGBORG KOMMUNE, KLINTHOLM HAVN, NY BØLGEBRYDER OG RENOVERING AF KAJ

Projektet omhandlede etablering af en ny bølgebryder ved
indsejlingen til havnen, samt renovering af den eksisterende
Lossekaj. A1 Consult har varetaget hele projektet lige fra
skitsefasen, til detailfasen samt gennem hele udbuds- og
udførelsesfasen. Arbejdet er udført i et tæt samarbejde med
Vordingborg Kommune og Klintholm Havn.
I udførelsesfasen var A1 Consult tilknyttet som bygherrerådgiver
for Vordingborg Kommune og A1 Consult har deltaget i
de løbende byggemøder, samt sikret, at projektet udføres iht.
den indgåede kontrakt mht. tid og anlægsøkonomi.

 

Fakta om projektet
• Etablering af 115 lbm.
bølgebryder på -4,5m vand
• Ramning af ny spuns foran den
gamle spuns ved Lossekaj samt
etablering af en ny forankring
• Etablering af septiktank
inklusive aflastningsplade
• Håndtering af meget forurenet
jord (klasse 4)

 

Kunde
Vordingborg Kommune

Periode
2020-2021

Anlægssum
14 mio. kr. ekskl. moms