industrihavn

INTER TERMINALS, UDBUD AF LOSSERARME

A1 Consult har været teknisk rådgiver for Inter Terminals på Ensted olie terminal og har stået for udbud og kontrahering i forbindelse med indkøb af nye Marine Lossearme.
Indkøb af 2 stk. marine lossearme skyldes, at de oprindelige lossearme blev beskadiget i forbindelse med et skib løsrev sig på grund af kraftig vind.
For at sikre mod lignende hændelser, er de nye lossearme udstyret med Emergency Release System (ERS) med 2-trins alarm. Lossearmene er desuden monteret med Quick Coupling/Decoupling System (QC/DC) og radiostyret betjening.

Fakta om projektet
• Håndtering af olie til
brændstof.
• Maksimal effekt af 1
lossearm: 3000 m3/timen.
• Højde, ca. 22 m.
• Rækkevidde, ca. 16 m.

Kunde
Inter Terminals A/S

Periode
2020-2021

Anlægssum
ca. 5,5 mio. kr. ekskl. moms