Arkil A/S_Overløbsbygværk

ARKIL A/S, ARRESØVEJ, OVERLØBSBYGVÆRK

Som del af byggemodningen af Arresøvej i Aarhus Nord, har A1 Consult forestået armerings- og betondesign af et nyt overløbsbygværk for Arkil A/S.

Overløbsbygværket er opbygget af in-sito støbte armerede betonvægge og -bundplade samt afsluttet med et præfabrikeret betonlåg. Bygværket tilsluttes og sammenstøbes med et eksisterende betonbassin. Bygværket er udstyret med et skydespjæld på indervæggen, og bygværket modtager og afgiver vand via en Ø1200 mm rørledninger. Bygværket er desuden designet for opdriftssikring.

 

Fakta om projektet

  • Dimension 2,7×4,4×3,7 m
  • In-situ beton
  • Ø1200 mm rørledning

 

Kunde

Arkil A/S

Periode

2021-2022

Anlægssum

Ukendt